ŠKOLA STRANIH JEZIKA „LINGO“

Kategorije: Edukacija.

Ul. Slobodana Kusturića 10
Tel.: 066 829 500
www.lingobl.com
-10% popusta na mjesečnu članarinu za odrasle
-10% popusta na mjesečnu članarinu za djecu