Postanite i Vi član kluba!

Svakodnevno, život nas suočava sa brojnim izazovima. Na neke smo spremni da odgovorimo, a za neke nam je neophodna pomoć. Kakav će biti naš životni put i koliko će trajati, to ne znamo unaprijed, ali mnogo može da zavisi od toga kako smo se zaštitili od iznenadnih i neželjenih događaja i kakve smo finansijske planove napravili.
Životno osiguranje je jedan od ozbiljnih dijelova tog plana, jer imati životno osiguranje znači odgovorno razmišljati o budućnosti.

 

DLC-kartica

Zašto se odlučiti za životno osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“:

  • Životno osiguranje predstavlja jedan od najboljih finansijskih proizvoda, a svakako je jedini koji omogućava kombinaciju štednje i osiguranja.
  • Kod nas je svaka polisa priča za sebe. Kreiramo je na osnovu vaših želja, potreba i mogućnosti.
  • Zaključenjem životnog osiguranja dobijate mnogo više od samog osiguranja. Na taj način ulažete u sopstvenu budućnost, štitite vama drage osobe, štedite i planirate.
  • Kompanija „Dunav osiguranje“ je osiguravajuća kuća sa najdužom tradicijom i iskustvom u Bosni i Hercegovini u oblasti životnih osiguranja, ali i sa najvećim finansijskim rezervama koje našu polisu čine sigurnom.

Dunav life club – više od osiguranja

Životno se osigurajte i ostvarite brojne popuste i pogodnosti.
Svi članovi Kluba mogu ostvariti brojne pоpuste nа premije nеživоtnih оsigurаnjа nа svim prоdајnim mjestima Kompanije u Bosni i Hercegovini. Pored ovih pogodnosti, Sektor za životna osiguranja omogućio je klijentima popuste u mnogim restoranima, stomatološkim ordinacijama, hotelima, wellness i fitness centrima, buticima, prodavnicama tehničke robe, klinikama, poliklinikama…